איך ניתן להוסיף פקודת Stop Loss בחיבור אוטומטי?

בתפריט הראשי לחצו על AutoTrade Control Panel

בחרו את המערכת הרצויה ולחצו על Edit<Settings

בחלק של Stop Loss תוכלו לערוך את ההגדרות ולהוסיף פקודת Stop Loss  לכל עסקה.