מה קורה כשאחוז החשיפה מוביל למספר לא שלם?

באופן כללי המערכת עובדת בצורה כזו שכמות שנשלחת לביצוע “מעוגלת למטה”, חשוב לדעת שלא ניתן לשלוח פקודות על פחות מיחידה אחת  בכל מוצר פיננסי בקולקטיב2.

לדוגמא אחוז חשיפה של לקוח הוא 10%, מערכת המסחר ביצעה עסקה של 5 מניות, אצל הלקוח החישוב לפי אחוז החשיפה הוא 0.5 מניות לכן לא תשלח שום פקודה לביצוע מפני שהכמות קטנה מ-1.

שימו לב לעוד דוגמה שעלולה לקרות

הלקוח הגדיר אחוז חשיפה של 33%.

מערכת המסחר קנתה 10 מניות, כלומר הלקוח יקנה 3 מניות.

מערכת המסחר מוכרת 50% (5 מניות), נשארת בלונג של 5.

המשתמש מוכר 50% מתוך 3 = 1 (המערכת מגלת למטה) כלומר הלקוח נשאר בלנג 2 מניות.

במצב כזה יתבצע תיקון מפני שמערכת המסחר לונג 5 מניות והלקוח לונג 2 מניות . אחוז החסיפה של 33% יוביל למכירה של עוד מניה אצל הלקוח.

ההמלצה היא לבחור אחוז חשיפה שלא יוביל למספרים לא שלמים עד כמה שאפשר.