מה קורה כאשר תוצאת יחס העקיבה קטנה מיחידה אחת?

במניות תעודות סל במידה וחשבון המנהל מחזיק בפוזיציה  המינימום להחזקת פוזיציה אצל העוקבים הוא 1 גם אם בחישוב יחס העקיבה התוצאה היא פחות מ-1.

דוגמא – המנהל מחזיק 2 מניות עם יחס עקיבה של 30%, כלומר חשבון העוקב אמור להחזיק 0.6 מניות – במקרה כזה העוקב יחזיק מניה 1.

*חשוב לדעת שכאשר מדובר בכמויות קטנות  המערכת תבצע שינויים בפוזיציה הקיימת רק אם השינוי בפוזיציה יהיה גדול מ-2 בחישוב יחס העקיבה.