מה קורה בחיבור אוטומטי במקרה שאין לי כסף פנוי בחשבון והמערכת שולחת פקודה חדשה?

במקרה כזה אנו נכבה  הסנכרון האוטומטי ונשלח לך מיי שמתריע לך שישנה בעיה.

יש לוודא שיש כספים בחשבון המסחר לפני הפעלת הסנכרון האוטומטי.

לאחר הפעת הסנכרון האוטומטי המערכת תתאים שוב את העסקאות בחשבון שלך לבין העסקאות בחשבון מנהל המערכת שאליו התחברת.