מה קורה אם שלחתי בטעות עסקה ידנית לחשבון במהלך חיבור אוטומטי?

לפקודה כזו אנו קוראים התערבות חיצונית מפני שבחיבור אוטומטי מלא לא ניתן לבצע פקודות ידניות מתוך מערכות הברוקר. במצב שכזה אנחנו נכבה את הסנכרון האומטי ונשלח לך מייל שמתריע על כך.

ברגע שתפעיל מחדש את הסנכרון מתוך עמוד ניהול המסחר האוטמטי באתר קולקטיב2 המערכת תנסה שוב לסנכרן בין חשבון מנהל המערכת לחשבון הברוקר שלך.

אנו ממליצים לפוח חשבון ברוקר נפרד לצורך חיבור אוטומטי מלא.