מה מנהל מערכת מסחר מרוויח ?

מנהל מערכת מסחר מקבל חלק קבוע מההכנסות שמצטברות מהעוקבים שיתחברו אליו.
ניתן להגדיר מחיר מנוי שאותו ישלם כל עוקב! מנהל המערכת יקבל סכום קבוע עבור כל עוקב שמבצע תשלום בעבור השירות !