מה המשמעות של עמודת SUGG CAP?

עמודת זו היא המלצה על ידי המערכת של הסכום המינמלי איתו ניתן לבצע עקיבה אוטומטית.

יש אפשרות להתחבר גם עם סכומים נמוכים יותר, במקרה כזה יש לשים דגש על איזה יחס עקיבה -SCALE אתם מגדירים בחיבור, יש לקחת בחשבון את גודל התיק, כמות העסקאות שמבצע המנהל ואת מחיר המנוי החודשי.