האם כל המערכות המוצגות באתר מבצעות את העסקאות על כסף חי?

התשובה היא כן!

על פי הוראות הרשות לניירות ערך בישראל כל המערכות באתר קולקטיב2 מבצעות את המסחר בחשבונות מסחר חי!