האם יש מנהלים שאין לי גישה אליהם?

קולקטיב2 מתאימה לכם את הגישה למערכות בהתאם לשאלון האישי שמוצג בהרשמה לאתר.

במידה ומנהל מסוים מאופיין ברמת סיכון גבוהה יותר משלכם לא תיהיה לכם גישה להתחבר אליו.