האם אוכל לחבר יותר ממערכת אחת בחשבון שלי?

תוכלו לחבר מערכת אחת לכל חשבון ברוקר ברשותכם. רוצים שתי מערכות? תצטרכו שני חשבונות שונים.

לאחר שיש ברשותכם חשבון ברוקר אחד קיימת אפשרות לבצע פיצול חשבון (Account Duplicate) אפשרות זו תפתח לכם חשבון נוסף תוך 48 שעות.