במידה ואני רוצה להתחיל להשקיע לאן אני מעביר את הכסף?

הכספים שלך לא עוברים לשום מקום, הכספים יהיו בחשבון הברוקר שלך.