איפה ניתן לשלוט על הגדרות האימליים שמקבלים מהמערכת?

לוחצים על אייקון הגדרות בפינה הימנית העליונה במסך ועל General account settings

תחת לשונית Emails תכולו לערוך את הגדרות ההודעות שנשלחות אליכם מהמערכת