איך מנתקים חיבור אוטומטי או חצי אוטומטי?

לניתוק חיבור אוטומטי או חצי אוטומטי יש להיכנס לתפריט הראשי ומשם ל- Auto Trade Control Panel

בחרו את המנהל שאותו תרצו לנתק לחצו על Settings ועל Stop Trading

לאחר מכן תופיע הודעה לאישור הפעולה

יש לשים לב למצב שבו מתנתקים ויש פוזיציות פתוחות בחשבון – תצטרכו לקבל החלטה אם לסגור אותן או להשאיר אותן פתוחות.