איך מנהלי מערכות מקבלים את התשלום?

אנו שולחים לכל מנהל מערכת את התשלום שיתקבל מהעוקבים שלו בכפוף ל-“הסכם נעקבים” שישלח לכל מנהל מערכת לפני תחילת פעילות כמנהל בקולקטיב2.