איך בודקים את מצב התיק שלי?

לבדיקת מצב התיק שלכם יש להיכנס למערכות הברוקר של אינטראקטיב ברוקרס, אנו ממליצים לעקוב אחר שווי התיק שלכם מתוך מערכת AM של אינטראקטיב ברוקרס.

באתר קולקטיב2 יש אפשרות לראות בDASHBOARD נתונים אודות התיק שלכם אך נתונים אלו לא לוקחים בחשבון מצבים של ניתוק של החיבור האוטומטי ועל כן יהיו בהם סטיות ממצב התיק שלכם בברוקר.