איך אדע אם המנהל משתמש במינוף?

בעמוד המנהל קיימת טבלת נתונים מצד ימין בה רשום מה המינוף הממוצע בו המנהל משתמש ומה המינוף המקסימלי בו הוא השתמש עד לאותה נקודת זמן.

לדוגמא בטבלה זו רשום כי המינוף הממוצע הוא 1.6 והמקסימלי הוא 2.24. המשמעות היא שהמנהל משתמש באשראי מהברוקר ופותח פוזיציות של פי 1.6 בממוצע ואף הגיע גם לפי 2.24 במקסימום.

זה נתון חשוב כאשר מחשבים את יחס העקיבה = SCALING מפני שאם לדוגמא המנהל מחזיק תיק של 10,000$ והעוקב תיק של 5,000$ במידה והעוקב לא מעוניין להשתמש במינוף במידה והא יבחר 50% והמנהל ישתמש במינוף של פי 2 סך העסקאות של המנהל יהיו 20,000$ ושל העוקב יהיו 10,000$ ובכך העוקב יכנס למינוף. במצב כזה על מנת שהעוקב לא ייכנס למינוף הוא צריך לבחור יחס עקיבה של 25%.